Σχολική Κάρτα μέσω του EduPass - Οδηγίες για κηδεμόνες

Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

Η Ανακοίνωση του Υπουργείου

Υπουργική Απόφαση

Οπτικοποιημένες οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες για την πλατφόρμα edupass.gov.gr