Ύλη για εξάσκηση στο ποδόσφαιρο για τα τμήματα Α5, Β2, Γ3

Podosfero

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αυτών των τμημάτων πρέπει να κάνουν εξάσκηση σε αυτές τις δέκα ασκήσεις (https://youtu.be/5CdThq1KAlI) σε κάποιες από τις οποίες και θα εξεταστούν για την βαθμολογία τους στο ποδόσφαιρο.