Τεστ φυσικής κατάστασης και η βαθμολόγησή τους (αφορά τα τμήματα Α5, Β2 και Γ3)

Τεστ φυσικής κατάστασης και η βαθμολόγησή τους