Διευθυντής

Δρ. Αμαραντίδου Σταυρούλα

Ειδικότητα γυμνάστρια, ΠΕ11