Καθηγητές 2015-2016

Οι καθηγητές του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2015-2016 κατά ειδικότητα είναι:

  alt                       alt

Θεολόγοι (ΠΕ 01)

Ελευθεριάδου Χατούνα (ΠΕ 01)

Καραμάνης Γεώργιος (ΠΕ 01)

Φιλόλογοι (ΠΕ 02)

Φασούλα Ελισάβετ (ΠΕ 02)

Πιπερίδου Θεοφανή (ΠΕ 02)

Κοκκοφίτου Ανδρούλα (ΠΕ 02)

Πασσαλίδου Κυριακή (ΠΕ 02)

Γκαρμπουνης Σωτήρης (ΠΕ 02)

Καραγιαννίδου Ερασμία (ΠΕ 02)

Στεφανίδου Ελευθερία (ΠΕ02)

Μαθηματικοί (ΠΕ 03)

Βονιτσάνου Χριστίνα (ΠΕ 03)

Ομιλιάδης Φώτιος (ΠΕ 03)

Φυσικοί (ΠΕ 04)

Λυμπεροπούλου Αικατερίνη (ΠΕ 04)

Στανίτσας Νικόλαος (ΠΕ 04)

Ελευθεριάδης Δημήτρης (ΠΕ 04)

Γαλλικών (ΠΕ 05)

Πέτρου Ελένη (ΠΕ 05)

Αγγλικών (ΠΕ 06)

Τσελέπη Πασχαλία (ΠΕ 06)

Παπαϊωάννου Ευαγελία (ΠΕ 06)

Γερμανικών (ΠΕ 07)

Ιωσηφίδου Μαρία (ΠΕ 07)

Τοτσίδου Ελένη (ΠΕ 07)

Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11)

Τυπάδης Στέργιος (ΠΕ 11)

Ιωαννίδης Γεώργιος (ΠΕ 11)

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (ΠΕ 13)

Μαυρογιάννη Λεμονιά (ΠΕ 13)

Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ 15)

Ζάμπα Βασιλική (ΠΕ 15)

Μουσικής (ΠΕ 16)

Γαρούφας Αλέξανδρος (ΠΕ 16)

Τεχνολογίας (ΠΕ 17)

Καρπέτης Γιιώργος (ΠΕ 17)

Αποστολακάκης Γιάννης (ΠΕ 17)

Πληροφορικής (ΠΕ19 )

Τσελεπίδου Μαρία (ΠΕ 19)

Λογοθέτης Παντελής (ΠΕ 19)

Καλιτεχνικά (ΠΕ 08)

Κορακάκης Κων/νος (ΠΕ 08)