Βασικές Οδηγίες για τα μαθήματα της σύγχρονης ΕξΑΕ (εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Οι Οδηγίες αυτές (πατήστε ΕΔΩ για να τις κατεβάσετε) αφορούν τα τμήματα που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς.