Δωρεάν πρόσβαση από κινητά δίκτυα σε ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η πρόσβαση είναι δωρεάν μόνο στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν σε αυτές τις ιστοσελίδες υπάρχει παραπομπή (σύνδεσμος) σε άλλες ιστοσελίδες εκτός των αναφερομένων (πχ βίντεο στο YouTube, google κλπ) θα υπάρχει χρέωση.