Διαγωνισμός Ποιημάτος στην Αγγλική Γλώσσα

Ο τίτλος του διαγωνισμού ήταν : Poems using Colours

Βραβευμένα ποιήματα στην Αγγλική Γλώσσα