Δράση - «Κι αν ήσουν εσύ;»

05 / 03 / 2018  Εκπαιδευτικές και γενικότερες δράσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Στις 05-03-2018 αφιερώθηκαν δυο διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε η δράση «Κι αν ήσουν εσύ;» στο τμήμα Β1 από την κ. Ειρήνη Μαρνά (θεατροπαιδαγωγό) μια από τις εκπαιδευτικές και γενικότερες δράσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και των άλλων συνεργαζόμενων φορέων, με στόχο την ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί κ. Κοκκοφίτου και κ. Πασσαλίδου κλάδου ΠΕ02.