Δράσεις - Πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο

12 / 2 / 2018  -  Πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο

“Στα πλαίσια του Σύμφωνου Συνεργασίας που έχει συνάψει το «Χαμόγελο του παιδιού» με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο, προγραμματίσθηκαν στη σχολική μας μονάδα στις 12 Φεβρουαρίου 2018 διαδραστικές βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης. Την πραγματοποίηση των δράσεων υποστηρίζει η Σχολική Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μας μονάδας η κα. Ζήση Αντιγόνη, και η ενημέρωση έγινε από την κα. Σουργκούνη Ειρήνη – Ψυχολόγο από το Χαμόγελο του Παιδιού”.