Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων

Στα πλαίσια του Περιβαλοντικού προγράμματος