Διαδραστικές βιωματικές δράσεις από το «Χαμόγελο του παιδιού»

Στα πλαίσια του Σύμφωνου Συνεργασίας που έχει συνάψει το «Χαμόγελο του παιδιού» με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και    Θρησκευμάτων, για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο  και της ασφάλειας στο διαδίκτυο, πραγματοποιήθηκαν στη σχολική μας μονάδα στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2017 διαδραστικές βιωματικές δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης στους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης αντίστοιχα.

Θα ακολουθήσουν βιωματικές δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης και για τους μαθητές της Γ? τάξη.

Την πραγματοποίηση των δράσεων υποστηρίζει η Σχολική Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μας μονάδας η κ. Ζήση Αντιγόνη και η ενημέρωση γίνεται από την κα Ματίνα Γαβριήλογλου ? Ψυχολόγο από το Χαμόγελο του Παιδιού.